Significant Sales Archive - Pagina 2 van 2 - Netherlands Sotheby's International Realty (2024)

  • NL
    • EN

Met een account maakt u makkelijk een zoekopdracht aan of kunt u favorieten opslaan.

Direct contact opnemen

Het meest uitzonderlijke vastgoed in Nederland vraagt niet zelden om zeer discrete marktbenaderingen. Onze ervaring met ‘Private Sale’ heeft ervoor gezorgd dat wij in Nederland de experts zijn geworden op dit gebied. Netherlands Sotheby’s International Realty heeft een exclusieve marktbenadering ontwikkeld die in deze behoefte voorziet. De eeuwenoude principes die Sotheby’s gebruikt bij het veilen van kunst en antiek, hebben wij vertaald naar een ‘Private Sale’ concept. Op deze pagina treft u een aantal prachtige objecten uit onze portefeuille in stille verkoop. Wij vertellen u graag meer over dit uitzonderlijke vastgoed.

Beheer je privacy

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij en onze partners technologieën zoals cookies om informatie over het apparaat op te slaan en/of te openen. Toestemming voor deze technologieën stelt ons en onze partners in staat om persoonlijke gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site te verwerken en om gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties te tonen. Als u geen toestemming geeft of deze intrekt, kan dit invloed hebben op bepaalde functies.

Klik hieronder om in te stemmen met het bovenstaande of om specifieke keuzes te maken.Je keuzes zullen alleen worden toegepast op deze site.Je kunt je instellingen te allen tijde wijzigen, inclusief het intrekken van je toestemming, door gebruik te maken van de knoppen op het Cookiebeleid of door te klikken op de knop 'Toestemming beheren' onderaan het scherm.

FunctioneelAltijd actief

De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.

Voorkeuren

De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.

Statistieken

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

Marketing

De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.

Statistieken

Marketing

Toepassingen

Altijd actief

Altijd actief

Beheer optiesBeheer dienstenBeheer {vendor_count} leveranciersLees meer over deze doeleinden

Beheer opties

{title}{title}{title}

Uitzonderlijk Vastgoed, Exclusieve Toegang

Schrijf u in!

Significant Sales Archive - Pagina 2 van 2 - Netherlands Sotheby's International Realty (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 6172

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.